Регистрация

Жизненные уроки от Альберта Эйнштейна

article37.jpg

Альберт Эйнштейн – признанный гений, таланты которого неисчислимы (физик, философ, писатель и один из самых влиятельных ученых) заметил, что большинству людей нравится рубить дрова потому, что при этом за действием сразу следует результат. Именно из-за того, что результат отдален по времени, людям свойственно «уклоняться» от крупных и непростых заданий или медлить с их выполнением, иначе говоря, откладывать их «в долгий ящик».

 Альберт Ейнштейн - визнаний геній, таланти якого незлічимі (фізик, філософ, письменник і один із самих впливових вчених) помітив, що більшості людей подобається рубати дрова тому, що при цьому за дією відразу випливає результат. Саме через те, що результат віддалений за часом, людям властиво "уникати" від великих і непростих завдань або тягнути  з їхнім виконанням, інакше кажучи, відкладати їх "у довгий ящик".
   Нам завжди бракує часу. Нам потрібно чимало вчитися й багато чого надолужувати, перестати переживати про минулі невдачі й не боятися ставити перед собою всі нові й нові цілі.
Важливим пунктом у системі планування є контроль над раціональним використанням робочого та особистого часу. Це дає нам можливість раціонально використовувати наші резерви для подальшого вдосконалювання й поліпшення якості життя.
   Пропонуємо вам п'ять цитат з величезного списку цієї геніальної людини. П'ять золотих уроків, які ви можете використовувати у своєму повсякденнім робочому  середовищі для того щоб бути більш успішним у своїх починаннях, швидше досягати поставлених цілей.

 "Божевілля: робити одне й те саме знову й знову, і чекати при цьому різних результатів".
Ви не можете робити одне й  те саме день у день і очікувати при цьому якихось нових результатів. Для того щоб змінити ваше життя, ви повинні змінити ваші дії й напрям думок.
  "Уява це все. Уява важливіше, чим знання".
Чи Досить часто ви використовуєте свою уяву? Уява допомагає вам спроектувати ваше майбутнє, приміряти на себе різні ролі, зрозуміти чи підходять вони вам чи ні, знати до чого ви дійсно прагнете, чого прагнете досягтися. Ейнштейн говорив: "Вірна ознака інтелекту не знання, а уява". Тренуйте й розвивацте  вашу уяву щодня, багато важливих відкриттів були зроблені не шляхом знання, а шляхом фантазій, уявлень.
  
"Освіта - це те, що залишається після того, коли забуваєш майже усе, чому вчили в школі".
Усього лише через 10 років по закінченню школи, ви забудете майже все, чому вас там навчали. Ви будете знати тільки те, чому навчилися самі. Досвід - найважливіша річ, саме він визначає вашу цінність, якщо ви будете коштовною людиною - успіх сам прийде до вас. Відкрийте для себе якими талантами й даруваннями ви володієте  й знайдіть, як піднести ці таланти, щоб люди відчули потребу в них.
 
"Дуже  важливо не переставати  ставити запитання. Цікавість не випадкова дана людині".
Розумні люди завжди ставлять запитання. Запитуйте себе й колег, щоб знайти відповідь. Це дозволить вам пізнавати нове й аналізувати власний ріст. 
   
"Якщо чоловік  може спокійно керувати  автомобілем під час поцілунку з гарною дівчиною, виходить, він приділяє поцілунку недостатньо уваги".
Не можна всидіти на двох стільцях відразу. Якщо ви дійсно прагнете досягти успіху, зосередьтеся на одному завданні, а не розшаровуйтесь  на тисячу справ відразу. В уміння правильно направити енергію, розставляти пріоритети й полягає секрет успіху.

   Використовуючи ці прості уроки в роботі можна краще пізнати самих себе, що дозволить не просто працювати, а досягтися високих результатів, зрозуміти себе й своє місце у світі.